https://fundaciolavall.cat
                            
Aquesta es l'adreça de la nova web
   On estan ja no és operatiu