FUNDACIÓ LA VALL - ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Servei dirigit a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i /o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Horari del servei : dilluns a divendres de 8.00 h a 23.00 h. 
Fundació La Vall